Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

NHG: psychofarmaca optie bij acute crisis dementie

PW15 - 07-04-2020
Bij probleemgedrag bij patiënten met dementie dient een huisarts alleen medicatie te overwegen – het liefst in samenspraak met een specialist ouderengeneeskunde of ouderenpsychiater – als een of meer niet-medicamenteuze interventies onvoldoende helpen.
NHG: psychofarmaca optie bij acute crisis dementie

Dat staat in de geactualiseerde versie van de NHG-Standaard Dementie die sinds deze week online staat op de website van het Nederlands Huisartsengenootschap.
Wanneer een patiënt erg lijdt vanwege de acute agressie of agitatie, of zichzelf of anderen in gevaar brengt, kan een huisarts besluiten psychofarmaca toe te dienen zonder toestemming van de patiënt. Het huisartsengenootschap adviseert haloperidol (oraal of intramusculair indien nodig) als de patiënt in zo’n crisissituatie ook psychotische gedrag vertoont, mits geen sprake is van dementie met Lewy bodies of de ziekte van Parkinson. Bij afwezigheid van psychotisch gedrag beveelt het NHG een kortwerkend benzodiazepine aan: lorazepam voor oraal gebruik en midazolam als intramusculaire of intranasale toediening nodig is.

Document acties

gearchiveerd onder: NHG, NHG-standaard, psychofarmaca, dementie
Back to top