Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Apothekers coördineren farmazorg in crisisteams

PW16 - 10-04-2020
Om farmaceutische zorg te kunnen leveren aan COVID-19-patiënten zijn apothekers diverse initiatieven gestart, zoals de medicatievoorziening voor een coronahotel in Zuid-Limburg en een apothekersteam dat de beschikbaarheid van palliatieve medicatie controleert op de Zeeuwse eilanden. “Wij monitoren dagelijks de voorraden in de regio.”
Apothekers coördineren farmazorg in crisisteams

Voor het Palliatief operationeel Corona Team (POCT) in Zeeland hebben apothekers en huisartsen een nieuwe communicatiestructuur voor korte lijnen opgezet, vertelt apotheker Serge van de Rijt van de Zeeuwse Apotheek in Goes. “We hebben een WhatsApp-groep met daarin van elk eiland een openbaar apotheker en een ziekenhuisapotheker. Zo hebben we snel overzicht van de nog beschikbare medicatie en pompen.”

De huisartsen in Zeeland namen het initiatief voor het POCT, waarin naast apothekers onder meer ziekenhuizen en GGD zijn vertegenwoordigd. Deze partijen houden wekelijks een conference call, waaraan ook Van de Rijt deelneemt. “We hebben geïnventariseerd wat alle apotheken en ziekenhuizen in Zeeland op voorraad hebben aan pijn- en slaapmedicatie. Verder ben ik nu bezig met het bestellen van onder meer extra saturatiemeters en beschermende kleding.”

In Zeeland zijn diverse hospices en eerstelijnsverblijven ingericht als corona-unit. Apotheker Evelyn De Caluwé van Apotheek Oostburg levert de medicatie aan een ‘low cure-corona-afdeling’, dat is gevestigd in het Gezondheidscentrum Antonius. “Hier kunnen patiënten verblijven die uit het ziekenhuis komen om te revalideren en patiënten die positief zijn en niet naar de intensive care moeten.”

Van medicijntekorten is in Zeeland nog geen sprake, maar midazolam wordt uit voorzorg wel verdeeld over alle apotheken. “Met specialisten hebben we afgesproken dat zij extra spaarzaam zijn met midazolam”, aldus De Caluwé.

Medicatieveiligheid

Ook in Zuid-Limburg is een crisisteam van apothekers dagelijks actief met het monitoren van de farmaceutische zorg. In een Van der Valk-hotel in Urmond is een coronacentrum geopend met in totaal 250 bedden, een initiatief van eerstelijnsorganisaties en ziekenhuizen. In het apotheekteam zitten vijf apothekers die, namens de apothekersverenigingen uit drie regio’s, een protocol hebben opgesteld voor de farmaceutische zorg in dit coronahotel.

Vanwege het kortdurend verblijf en de medicatieveiligheid ontvangen de patiënten hun geneesmiddelen vanuit de eigen apotheek. Een apotheker en een apothekersassistent van de dienstapotheek in Heerlen houden hier toezicht op vanuit het coronacentrum, vertelt apotheker Caspar van Thoor, namens Zorggroep Mosapharma lid van het crisisteam. “In elke regio hebben we één apotheek aangewezen als verzamelpunt voor de medicatie, en elke dag rijdt een bezorgauto van de dienstapotheek via deze apotheken naar het zorghotel. Zo voorkomen we dat daar meerdere auto’s komen.”

Huisartsen

De apothekers van het Limburgse crisisteam hebben veel contact met de huisartsen. Apothekers en huisartsen informeren elkaar via een crisispagina op de website van de huisartsenzorggroepen over de laatste ontwikkelingen, zoals de dreiging van tekorten aan pompen, thuiszorg of medicatie. Een samenwerking die volgens Van Thoor “heel goed” verloopt. “Ons protocol is online geplaatst, zodat alle huisartsen in Zuid-Limburg weten hoe wij de levering van medicatie organiseren.”

 

Document acties

Back to top