Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

ACM onderzoekt informatiesystemen ziekenhuizen

PW38 - 09-09-2020
De invoering van het digitaal uitwisselen van gegevens in de zorg gaat te langzaam, daarom start de Autoriteit Consument & Markt (ACM) een onderzoek naar het marktgedrag van ICT-leveranciers en ziekenhuizen.
ACM onderzoekt informatiesystemen ziekenhuizen

De ACM wil meer inzicht krijgen in de werking van de markt voor informatiesystemen van ziekenhuizen en digitale gegevensuitwisseling in de zorg.

In opdracht van de mededingingsautoriteit gaat adviesbureau KPMG in kaart brengen hoe ICT-leveranciers, ziekenhuizen en andere betrokkenen zich gedragen. Ook zal het adviesbureau inventariseren welke belemmeringen de verschillende betrokken partijen als gevolg van dit gedrag ervaren, inclusief mogelijke achtergronden en redenen voor dit gedrag.

KPMG gaat het onderzoek verrichten op basis van deskresearch, vragenlijsten en interviews met ICT-leveranciers, ziekenhuizen en andere betrokkenen. Deze partijen worden binnenkort benaderd om een bijdrage te leveren.

De ACM verwacht de resultaten van de marktverkenning voor het einde van het jaar te publiceren, en gaat daarna met de betrokkenen in gesprek over de uitkomsten.

 

Document acties

Reacties

09-09-2020 19:48
J.C. Kortekaas (129520) zegt:

De NMA, de rechtsvoorganger van de ACM, heeft altijd ingezet op concurrentie in de zorg.
De overheid heeft geen geheugen, geen geweten en geen moraal.

Back to top