Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Aantal contacten met huisartsen bijna op oude niveau

PW43 - 15-10-2020
Na een flinke daling vanwege de lockdown is het aantal contacten met de huisartsenpraktijk inmiddels bijna op hetzelfde niveau als in 2019. Van een inhaalslag is geen sprake geweest, blijkt uit onderzoek van het Nivel in opdracht van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa).
Aantal contacten met huisartsen bijna op oude niveau

In de zomerperiode en de eerste weken van september lag het totaalaantal huisartsenconsulten weer op vrijwel hetzelfde niveau als vorig jaar.

Uit een eerdere meting van het Nivel bleek al dat vanaf half maart, na het afkondigen van de intelligente lockdown in verband met COVID-19, het aantal consulten bij de huisarts daalde met 25%.

Het aantal visites lag ook in de zomerperiode en de eerste weken van september nog zo’n 15% onder het niveau van 2019. Vooral het aantal visites voor diabetes en COPD lag lager dan vorig jaar. Het aantal visites dat huisartsen aflegden was in maart nog sterker gedaald dan het aantal consulten, namelijk met de helft, concludeert het Nivel.

De verminderde zorgvraag in maart en april heeft niet geleid tot een inhaalslag toen een bezoek aan de huisarts weer mogelijk was. In 2020 blijft de totale vraag naar zorg achter bij die van 2019.

Voor het onderzoek heeft het Nivel de gegevens gebruikt van ongeveer 350 huisartsen die zijn aangesloten bij Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn.

Document acties

gearchiveerd onder: Lockdown, huisartsencontact, Nivel
Back to top