Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Weinig financiële ruimte bij patiëntenorganisaties

PW47 - 15-11-2019
Het eigen vermogen van patiëntenorganisaties is vorig jaar iets gegroeid vergeleken met 2017, maar er is weinig financiële ruimte over. Dat blijkt uit een jaarrekeningenonderzoek voor patiëntenorganisaties van kennis- en adviesbureau PGOSupport.
Weinig financiële ruimte bij patiëntenorganisaties

Van in totaal 81 patiëntenorganisaties hebben de onderzoekers de jaarrekening over de afgelopen drie jaar vergeleken. Gemiddeld is het eigen vermogen met bijna 4% gestegen in 2018. Dit komt door de middelgrote organisaties. Het eigen vermogen van de grote organisaties bleef ongeveer gelijk, terwijl de kleinere organisaties juist iets achteruitgaan. Uit dit onderzoek is niet op te maken wat hiervan de oorzaak is, maar minder leden en donateurs kan een oorzaak zijn, aldus het adviesbureau.

Voor patiëntenorganisaties zijn andere inkomsten dan instellingssubsidie noodzakelijk voor een sluitende begroting. Inkomsten uit bijvoorbeeld projectsubsidies, fondsen, sponsoring, donaties, producten en diensten blijven dan ook groeien (+14%). Dat geldt vooral voor de groep die tot € 100.000 binnenhaalt.

Kleinere organisaties daarentegen hebben steeds meer moeite om extra geld binnen te halen. Met minder vermogen is er ook minder armslag om te investeren in fondsenwerving, concludeert PGOSupport, dat organisaties adviseert vooral “de achterdeur dicht te houden” en als leden of donateurs opzeggen te achterhalen waarom ze dat doen.

Ervaringskennis

De aanvullende inkomsten van patiëntenorganisaties komen voor 80% uit extra particuliere donaties en overige subsidies. Door leden en donateurs blijvend aan zich te binden, hebben organisaties op de lange termijn ook meer kans op nalatenschappen.

Wat verder tegenvalt zijn de inkomsten uit eigen producten en diensten, de zogeheten inverdiensten. Dat zijn bijvoorbeeld folders en brochures en de entree voor bijeenkomsten. Volgens de onderzoekers kunnen patiëntenorganisaties de inbreng van ervaringskennis beter benutten, daar krijgen ze relatief weinig voor betaald. Kennelijk is er nog schroom om er geld voor te vragen.

Document acties

Back to top