Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

VvAA: jongste generatie meest onder druk

PW48 - 21-11-2019
Van alle zorgverleners staat de mentale fitheid van de jongste generatie zorgverleners tot 35 jaar het meest onder druk. Dat blijkt uit het tweejaarlijkse onderzoek van VvAA naar werkstress en bezieling onder ruim tweeduizend zorgverleners.
VvAA: jongste generatie meest onder druk

Ten opzichte van 2017 heeft de jongste generatie zorgverleners meer last gekregen van burn-outklachten, een stijging van 13% naar 20%. Dit percentage ligt 5% hoger dan de landelijke benchmark. Ook worstelen zij vaker met de balans tussen werk en privé, concludeert het onderzoeksbureau Triple i Human Capital, dat de tweejaarlijkse Quickscan Bezieling dit najaar heeft uitgevoerd in opdracht van VvAA.

De jongste groep zorgverleners ervaart ook de minste autonomie op het werk: op een schaal van 1 tot 5 geven zij een 2,7, waar hun oudere collega’s uitkomen rond de 3,5. 

Van alle beroepsgroepen rapporteren de medisch specialisten de hoogste werkdruk, in combinatie met een toenemende disbalans tussen werk en privé. Deze disbalans vormt een zwaarwegende factor bij het veroorzaken van burn-outklachten. Net als de huisartsen geven de medisch specialisten aan de minste autonomie te ervaren op het werk. 

Qua bevlogenheid zijn de medisch specialisten het meest stabiel, en onder huisartsen zet de stijgende lijn van de bevlogenheid verder door. Bij de fysiotherapeuten heeft er sinds 2017 een opvallende daling in de bevlogenheid plaatsgevonden: van 31% naar 18%. 

Ongeveer de helft van de zorgverleners geeft aan het werken in de zorg aan te raden bij jonge mensen. Ten aanzien van hun eigen loopbaan geeft slechts een derde van alle zorgverleners – met uitzondering van tandartsen (50%) – aan tot het pensioen te willen werken. De jongste generatie is hierin het minst positief. 

Apothekers

Onder de 2029 zorgverleners die deelnamen aan het onderzoek waren de medisch specialisten (450), huisartsen (288), fysiotherapeuten (291), tandartsen (212) en dierenartsen (112) het best vertegenwoordigd. Hoe apothekers scoren bij dit ‘bezielingsonderzoek’ is niet bekend, omdat zij vallen in de rubriek ‘overige’ (676), samen met basisartsen, GGZ, jeugdzorg, oefentherapeuten, verloskundigen en verpleegkundigen.

Met de quickscan houdt de VvAA sinds 2014 de vinger aan de pols bij de bezieling en werkstress van zorgverleners. VvAA is een collectief van ruim 125.000 zorgverleners.

Document acties

gearchiveerd onder: fitheid, onder druk
Back to top