Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

LSP: helft geeft toestemming voor delen gegevens

PW21 - 15-05-2019
Bijna de helft van de volwassenen heeft toestemming gegeven om medische gegevens uit te wisselen via het Landelijk Schakelpunt (LSP). 5% weigerde en maakt zich vooral zorgen over mogelijke privacyschending en een gebrek aan beveiliging. Dat blijkt uit onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).
LSP: helft geeft toestemming voor delen gegevens

Ongeveer 80% van de volwassenen kent het LSP, het online netwerk voor de elektronische uitwisseling van medische gegevens dat bestaat sinds 2012. Van die 80% zegt zes op de tien ook toestemming te hebben verleend voor de gegevensuitwisseling, 14% zegt dat niet te hebben gedaan en een kwart weet het niet of wil het niet zeggen.

Vrouwen (64%) stemden vaker in met het delen van gegevens dan mannen (55%), en ouderen vaker dan jongeren. Ook laagopgeleiden (65%) gaven vaker toestemming dan hoogopgeleiden (54%), en volwassenen met een Nederlandse achtergrond (61%) vaker dan volwassenen met een niet-westerse achtergrond (49%). Omgerekend naar de totale volwassen bevolking – bekend en onbekend met het LSP – heeft bijna de helft toestemming verleend voor het delen van medische gegevens via het LSP.

Van de volwassenen die toestemming hebben gegeven, of zeggen geen bezwaar te hebben, maakt 70% zich wel (grote) zorgen dat onbevoegden inzage krijgen in hun medisch dossier via het LSP. Het gaat daarbij om zorgverzekeraars, aanbieders van levensverzekeringen, hypotheekverstrekkers en werkgevers – deze partijen hebben geen toegang.

Van de volwassenen die aangeven geen toestemming te hebben verleend zegt 76% nooit om toestemming daarvoor gevraagd te zijn. De overige 24% heeft toestemming geweigerd na daarom gevraagd te zijn; dat is omgerekend 5% van de volwassen bevolking. Redenen om te weigeren zijn: zorgen over privacy, gebrekkige beveiliging, en angst voor misbruik van de gegevens door zorgverleners of externe partijen.

Niet-westers

Volwassenen die het LSP niet kennen, zeggen geen toestemming te hebben verleend, of dat niet meer weten, is gevraagd of zij bezwaar zouden hebben tegen het delen van medische gegevens via het LSP. 58% zegt hier geen bezwaar tegen te hebben, 14% heeft wel bezwaren en 28% weet het niet of wil dit niet zeggen. Mensen met een niet-westerse achtergrond (22%) zeggen vaker bezwaar te hebben dan mensen met een Nederlandse (13%) of westerse achtergrond (11%).

Document acties

Back to top