Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Let op bij MS-middel alemtuzumab

PW46 - 13-11-2019
De Pharmacovigilance Risk Assessment Committee (PRAC) van het Europees Geneesmiddelen Agentschap (EMA) adviseert zorgverleners maatregelen te nemen om het risico op ernstige bijwerkingen van het multipele sclerose (MS)-middel alemtuzumab (Lemtrada) te verkleinen.
Let op bij MS-middel alemtuzumab

De PRAC adviseert alemtuzumab alleen te gebruiken bij volwassenen die ondanks adequate behandeling met ten minste één immunomodulerende therapie zeer actieve relapsing-remitting MS (RRMS) hebben of bij volwassenen met progressieve RRMS.

Verder adviseert de PRAC alemtuzumab niet te gebruiken bij patiënten met hart- en vaatziekten of andere auto-immuunziekten dan MS. Deze aanbevelingen vervangen de tijdelijke aanbevelingen die de PRAC in april 2019 bij de start van de herbeoordeling van alemtuzumab aankondigde. Reden voor herbeoordeling waren nieuwe meldingen van immuungemedieerde aandoeningen en hart- en vaatproblemen, inclusief fatale gevallen.

Document acties

gearchiveerd onder: MS-middel, alemtuzumab
Back to top