Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Bruins: aantal medicatiefouten moet snel omlaag

PW24 - 04-06-2019
Het hoge aantal incidenten in Nederland door medicatiefouten moet drastisch omlaag, stelt minister Bruno Bruins van Medisch Zorg. Een groep van ruim vijftig experts en patiënten start vandaag in zijn opdracht met een gezamenlijk actieplan voor betere medicatieveiligheid.
Bruins: aantal medicatiefouten moet snel omlaag

Op het gebied van medicatieveiligheid gebeurt volgens Bruins heel veel, maar het aantal vermijdbare opnames en sterfgevallen is de laatste jaren helaas niet gedaald. “Dat is mij een doorn in het oog; de cijfers vormen een schril contrast met het niveau van onze zorg.”

Medicatieveiligheid moet volgens de minister snel verbeteren, waarbij het cruciaal is dat er altijd een actueel medicatieoverzicht is en patiënten en zorgverleners zich bewuster zijn van de risico's. Ook een goede medicatieoverdracht is essentieel.

De alliantie medicatieveiligheid zal de komende maanden werken aan concrete acties en doelstellingen om het aantal incidenten door medicatiefouten terug te dringen. Daarbij wordt ingezet op de volgende drie hoofdthema’s: goede (elektronische) medicatieoverdracht, optimaliseren van medicijngebruik en meer samenwerking tussen alle disciplines.

In de werkgroep zijn alle partijen vertegenwoordigd die een rol spelen in het medicatieproces: artsen, apothekers, verpleegkundigen, paramedici, assistenten en patiëntenkoepels.

In Nederland zijn er volgens Bruins meerdere succesvolle projecten om de medicatieveiligheid te verbeteren, maar verbinding ontbreekt vaak nog. Een succesvol project - zoals in West-Friesland, waar huisartsen en apothekers nauw samenwerken om nierschade door medicijngebruik te voorkomen - kan volgens de minister in heel Nederland worden geïmplementeerd.

Document acties

gearchiveerd onder: Medicatieveiligheid

Reacties

05-06-2019 12:03
K.G.J. Schneider zegt:

Toch jammer dat het alleen gaat over medicatie overdracht en dat er nul aandacht is voor geneesmiddeltekorten en eindeloze doosjeswisselingen hierdoor danwel door preferentiebeleid.

06-06-2019 10:21
J.C. Kortekaas zegt:

Rode draad gisteren op de CBG-Collegedag, waar Bruins ook sprak, was de afhankelijkheid van Europa van Chinese grondstoffen. De derde graat in de keel van de minister.

In de week dat China dreigde geen zeldzame metalen meer naar de USA te exporteren, kwam de Zembla-reportage naar boven.

Wat als China geen ASML-machines meer krijgt omdat er Amerikaanse technologie in zit en vervolgens besluit Europa te boycotten door grondstoffen van medicijnen te blokkeren?

https://zembla.bnnvara.nl/nieuws/medicijnmacht-China

College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG)
@MedicijnNL
Stelling: "Europa moet weer zelf de grondstoffen van medicijnen maken" Wat vind jij?

Back to top