Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

‘Eerste lijn doet nog onvoldoende aan valpreventie’

19-07-2022
Effectieve interventies om vallen van ouderen te voorkomen worden nog onvoldoende geïmplementeerd in de eerstelijnszorg. Om dit te verbeteren is het van belang dat zorgverleners goed samenwerken, er adequate vergoedingen komen en patiënten gemotiveerd worden, concludeert Wytske Meekes op basis van haar promotieonderzoek.
‘Eerste lijn doet nog onvoldoende aan valpreventie’

Een derde van de 65-plussers en de helft van de 75-plussers valt minstens eenmaal per jaar. De gevolgen hiervan kunnen groot zijn voor de kwaliteit van leven en de zelfstandigheid van ouderen. Een van de aanbevelingen van Meekes om dit tegen is te gaan is structureel beweegprogramma’s aan te bieden aan kwetsbare ouderen.

Meekes wijst verder op de sleutelrol die praktijkondersteuners spelen bij het bieden van valpreventieve zorg in de huisartsenpraktijk. “Praktijkondersteuners voeren de valpreventieve taken uit in de huisartsenpraktijk; zij brengen in beeld welke kwetsbare ouderen een hoog valrisico hebben en wat de onderliggende oorzaken zijn. Vervolgens verwijzen zij, in overleg met de huisarts, patiënten door naar geschikte interventies”, aldus Meekes..

Bij het motiveren van kwetsbare ouderen om deel te nemen aan valpreventieve interventies is volgens Meekes naast zorgverleners een belangrijke rol weggelegd voor de ouderen zelf en hun omgeving.  “Het is belangrijk in de gehele maatschappij het belang van valpreventie te benadrukken”, vindt Meekes. “Daarbij is het van belang een gezonde levensstijl en vitaal ouder worden te promoten.”

Wytske Meekes promoveerde op 8 juli aan Tilburg University op het proefschrift Implementation and provision of falls prevention among frail older people.

 

Document acties

Back to top