Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Risico ophoping hersenvocht bij gebruik nusinersen

PW31en32 - 26-07-2018
Bij patiënten die met nusinersen (Spinraza) behandeld worden, kunnen verschijnselen ontstaan van communicerende hydrocefalus – waterhoofd. Het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) adviseert patiënten en verzorgers alert te zijn op symptomen van deze bijwerking, zoals aanhoudend braken of hoofdpijn, een onverklaarbare vermindering van het bewustzijnsniveau (hangerig, veel slapen, minder alert reageren) en kinderen die een overmatige toename ervaren van de hoofdomtrek.
Risico ophoping hersenvocht bij gebruik nusinersen

Wereldwijd zijn vijf gevallen van een waterhoofd ten gevolge van nusinersengebruik bekend. In twee gevallen werd dit behandeld door het plaatsen van een ventriculoperitoneale shunt.

Nusinersen dient als behandeling van spinale musculaire atrofie (SMA). Nusinersen is een antisense oligonucleotide dat ervoor zorgt dat kinderen met een tekort aan het survival motor neuron-eiwit, dit via een alternatieve route toch weer aanmaken, waardoor hun spierkracht verbetert.

Fabrikant Biogen heeft betrokken (kinder)neurologen en apothekers van het UMC Utrecht Expertise Centre for Spinal Muscular Atrophy via een Direct Healthcare Professional Communication geïnformeerd. Deze brief is verstuurd in samenspraak met het Europees geneesmiddelenagentschap, het CBG en de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd. In de samenvatting van de productkenmerken en de bijsluiter van nusinersen worden deze nieuwe waarschuwing en voorzorgsmaatregelen opgenomen.

Document acties

gearchiveerd onder: Hersenen, Nusinersen, Spinraza®
Back to top