Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

NZa: wachttijden en informatie zorgverzekeraars moeten beter

21-08-2018
Zorgverzekeraars hebben hun wettelijke taken en maatschappelijke rol in 2017 en de eerste helft van 2018 goed uitgevoerd. Wel zijn de aanpak van wachttijden en de vindbaarheid van informatie nog onvoldoende. Dat concludeert de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) in haar jaarlijkse beoordeling van zorgverzekeraars.
NZa: wachttijden en informatie zorgverzekeraars moeten beter

In de geestelijke gezondheidszorg zijn de wachttijden nog niet gedaald, en ook in de ambulancezorg en medisch specialistische zorg is er nog ruimte voor verbetering. De NZa verwacht van zorgverzekeraars dat ze in de zorginkoop meer aandacht besteden aan de wachttijden. Ook moeten zorgverzekeraars beter gaan samenwerken met zorgaanbieders en consumentenorganisaties om problemen met wachttijden op te lossen.

De informatie die zorgverzekeraars verstrekken aan de telefoon en op hun websites is juist en volledig. Na een periode van drie jaar intensief toezicht geeft de NZa aan tevreden te zijn met dit resultaat. Hiermee komt een einde aan een verbetertraject voor de informatievoorziening dat met zorgverzekeraars in 2015 is ingezet.

De vindbaarheid van informatie over zorgverzekeringen voor de burger laat echter nog wel te wensen over. De juiste informatie is er inmiddels, maar deze zou in veel gevallen beter vindbaar kunnen zijn. De NZa zegt de zorgverzekeraars hierop te gaan aanspreken.

Verder blijkt dat zorgverzekeraars iedereen accepteren die verzekeringsplichtig is. Het verbod op premiedifferentiatie wordt nageleefd, behalve in één geval waarbij de NZa heeft moeten optreden.

Ook hebben zorgverzekeraars hun financiële verantwoording voor de verevening al jaren op orde en voeren ze de wanbetalersregeling goed uit, aldus de NZa.

 

 

 

Document acties

Back to top