Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Flinke kostenbesparing door deals met fabrikanten

03-10-2018
Onderhandelingen met fabrikanten van dure geneesmiddelen hebben vorig jaar een besparing opgeleverd van in totaal € 132 miljoen. Dat blijkt uit de voorlopige resultaten die minister Bruno Bruins van Medische Zorg in de Tweede Kamer heeft gepresenteerd.
Flinke kostenbesparing door deals met fabrikanten

Bruins sloot vorig jaar vijfentwintig financiële arrangementen met fabrikanten: zeventien voor extramurale en acht voor intramurale geneesmiddelen. Van de totale korting in 2017 van € 132 miljoen werd € 71 miljoen gerealiseerd op intramurale geneesmiddelen.

Door het maken van prijsafspraken werd in de jaren 2015 en 2016 achtereenvolgens € 66,7 miljoen en € 107,3 miljoen bespaard.

Sinds de eerste onderhandelingen in 2013 heeft de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) voor 32 dure geneesmiddelen financiële arrangementen afgesloten, waarvan 7 in 2018. De totale kostenverlaging over de periode 2013-2017 bedraagt ongeveer € 320 miljoen.

De minister kan besluiten te gaan onderhandelen over de prijs als de kosten per behandeling of de mogelijke uitgaven van een nieuw geneesmiddel heel hoog zijn. Het Zorginstituut Nederland maakt een prognose van deze kosten, voordat een medicijn wordt opgenomen in het basispakket. Het gaat daarbij om inschattingen van de minimale en maximale uitgaven gedurende de eerste jaren na toelating op de Nederlandse markt.

Over het algemeen sluit de minister van VWS een deal met een fabrikant voordat het geneesmiddel in het pakket zit en dus ook voordat de patiënt het gebruikt. De uiteindelijke korting hangt sterk af van hoe vaak het middel wordt voorgeschreven: hoe vaker, hoe hoger de korting. Zo wordt het financiële risico op voorhand beperkt, ook als aanvankelijk nog niet zeker is hoeveel patiënten in aanmerking komen voor een behandeling.

 

 

Document acties

Back to top