Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Dertien positieve adviezen handelsvergunningen

PW33en34 - 15-08-2018
De Committee for Medicinal Products for Human Use (CHMP) adviseert positief over handels­vergunningen voor dertien geneesmiddelen. Twee weesgeneesmiddelen behoren tot deze groep: patisiran (Onpattro) voor de behandeling van erfelijke transthyretine-gemedieerde amyloïdose bij volwassenen met fase 1 of 2 polyneuropathie; en tezacaftor/ivacaftor (Symkevi) bij cystische fibrose.
Dertien positieve adviezen handelsvergunningen

Ook twee geneesmiddelen specifiek voor kinderen kregen een positief advies: vigabatrin (Kigabeq) bij infantiele spasmen en in combinatie met andere anti-epileptica voor resistente partiële epilepsie bij zuigelingen en kinderen van 1 maand tot 7 jaar; en melatonine (Slenyto) bestemd voor de behandeling van slapeloosheid bij kinderen van 2 tot en met 18 jaar met een autismespectrumstoornis of het syndroom van Smith-Magenis.

Daarnaast werd positief geadviseerd over vier antikankertherapieën: de combinatie van encorafenib (Braftovi)

en binimetinib (Mektovi) bij inoperabel of gemetastaseerd melanoom met een BRAF V600-mutatie bij volwassenen; durvalumab (Imfinzi) voor niet-kleincellige longkanker bij volwassenen; en abemaciclib (Verzenios) bestemd voor de behandeling van lokaal gevorderd of gemetastaseerde borstkanker.

Een adalimumab biosimilar (Hulio) voor verschillende inflammatoire aandoeningen en twee biosimilars van pegfilgrastim (Pelgraz en Udenyca) bestemd voor neutropenie bij kankerpatiënten kregen ook goedkeuring voor een handelsvergunning. Het nieuwe antibacteriële middel eravacycline (Xerava) ontving een positief advies voor behandeling van gecompliceerde buikinfecties bij volwassenen en de selectieve interleukine-23 p19-remmer tildrakizumab (Ilumetri) voor behandeling van gematigde tot zeer ernstige psoriasis vulgaris.

Document acties

Back to top