Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Green Deal-afspraken duurzame zorg

PW43 - 12-10-2018
Voor een duurzamere zorg in Nederland hebben 132 partijen uit de zorg, overheid en bedrijfsleven afspraken vastgelegd in de Green Deal ‘Duurzame zorg voor een gezonde toekomst’. Ook minister Bruno Bruins van Medische Zorg heeft de overeenkomst ondertekend.
Green Deal-afspraken duurzame zorg

Inzet van het groene akkoord is het terugdringen van CO2-uitstoot: energiebesparing en gebruik van duurzame energie worden vast onderdeel bij beslissingen over bouw, mobiliteit en inkoop. Verder maakt elke brancheorganisatie in de zorg uiterlijk 1 mei 2019 een plan van aanpak waarmee ze kunnen laten zien hoe ze in 2050 klimaatneutraal kunnen zijn.

Ook wil de zorgsector efficiënter en minder verspillend met grondstoffen omgaan: het streven is alle inkoop van goederen en immateriële zaken circulair te maken.

Vanuit het principe ‘voorkomen, verminderen, en vervangen’ willen de partijen de vervuiling met medicijnresten in het water een halt toe roepen, onder meer door voorlichting en training.

Bij het verduurzamen van de zorg gaat het ook om een gezond leef- en werkklimaat, daarom moeten er in zorginstellingen waar mensen wonen en werken mogelijkheden komen voor beweging en ontspanning. Datzelfde geldt ook voor ziekenhuizen, omdat het een positieve bijdrage kan leveren aan het herstel van de patiënt.

 

Document acties

gearchiveerd onder: Duurzaam
Back to top