Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

ZIN bepleit prijsafspraak Maviret

PW44 - 24-10-2017
Het Zorginstituut Nederland (ZIN) adviseert glecaprevir + pibrentasvir (Maviret) op te nemen in het Geneesmiddelenvergoedingssysteem.
ZIN bepleit prijsafspraak Maviret

Op basis van de clustercriteria zijn vaste combinaties van directe antivirale middelen bij chronische hepatitis C in principe als onderling vervangbaar te beschouwen, maar het ministerie heeft als beleid om zulke combinatieproducten te plaatsen op bijlage 1B van de Regeling zorgverzekering, tezamen met een prijsafspraak. Ook voor Maviret adviseert het ZIN een dergelijk prijsafspraak.

Document acties

gearchiveerd onder: Vergoeding, Maviret®
Back to top