Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

UPLC-MS-bepaling paracetamol

PW17 - 28-04-2017
Simpele monsterbewerking, 10 µL plasma en 5 minuten volstaan om paracetamol en zes metabolieten te meten.
UPLC-MS-bepaling paracetamol

De analyse is toepasbaar voor klinisch onderzoek en therapeutic drug monitoring (waaronder toxicologische screening) bij speciale patiëntenpopulaties. Voor de bepaling van paracetamol en de glucuronide-, sulfaat-, cysteïne-, glutathion-, mercapturaat- en protein-derived cysteine-metabolieten in humaan plasma gebruiken Flint et al. ultraperformance-vloeistofchromatografie (UPLC) met elektrospray-ionisatie en tweevoudige massaspectrometrie (MS). [Ther Drug Monit. 2017;39(2):164-171.]

Document acties

gearchiveerd onder: Paracetamol, Analyse
Back to top