Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Tamsulosine toch goed voor lozing nierstenen

PW21/22 - 24-05-2017
Er zijn nieuwe aanwijzingen dat tamsulosine toch kan zorgen voor een snellere lozing van nierstenen en dat het de pijn vermindert.
Tamsulosine toch goed voor lozing nierstenen

Een internationale werkgroep buigt zich nu over de conclusie van het systematische literatuuronderzoek van Hollingsworth (2016). Het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) neemt hier ook aan deel en verwacht na de zomer met een advies te komen voor de eerste lijn in Nederland.
Vorig jaar concludeerde het NHG dat tamsulosine niet effectiever was dan placebo bij de behandeling van nierstenen en ontraadde het off labelgebruik hierbij. In de huidige NHG-Standaard Urinesteenlijden is dan ook geen plek voor tamsulosine.

Document acties

gearchiveerd onder: Nierstenen, Standaarden, NHG, Tamsulosine
Back to top