Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Placentaal geneesmiddeltransport

PW16 - 20-04-2017
Transporteiwitten in de placenta kunnen effect hebben op geneesmiddeloverdracht tussen moeder en kind.
Placentaal geneesmiddeltransport

Daud et al. onderzochten in hoeverre aangeboren afwijkingen (5131 cases uit de database EUROCAT NNL versus 31.055 controles uit de prescriptiedatabase Pregnancy IADB.nl) waren geassocieerd met tien placentale transporteiwitten. Van 147 geneesmiddelen die substraat, inductor of inhibitor zijn van deze transporters, waren 58 gebruikt door controles en 28 van deze 58 ook door cases. Er waren geen significante verschillen in aangeboren afwijkingen. [PLoS One. 2017;12(3):e0173530.]

Document acties

Back to top