Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Overleg over hoge norm medicatiebeoordelingen

Groep patiënten voor review stijgt van 220.000 tot 755.000

PW11 - 14-03-2017
De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) overlegt met de KNMP, Zorgverzekeraars Nederland (ZN) en de Landelijke Huisartsenvereniging (LHV) hoe ze de nieuwe norm voor medicatiebeoordelingen kunnen halen. Daarmee reageren ze op de brief waarin minister Edith Schippers van Volksgezondheid vorige maand de Tweede Kamer meldde dat het aantal medicatiebeoordelingen vanaf 2018 omhoog moet.
Overleg over hoge norm medicatiebeoordelingen

ZN vindt echter dat de discussie niet moet gaan over aantallen medicatiebeoordelingen, zegt een woordvoerder van ZN. “De samenwerking tussen apothekers en huisartsen is van meer belang dan het hard opleggen van getallen. Hoe beter de zorg en de onderlinge afstemming vooraf, des te minder medicatiebeoordelingen nodig zijn.”

Schippers vindt dat met ingang van 2018 iedereen van 65 jaar en ouder in aanmerking moet komen voor een medicatiebeoordeling als ze minimaal vijf geneesmiddelen gebruiken en waarbij één of meer risicofactoren optreden, zoals in de richtlijn Polyfarmacie bij ouderen omschreven. Daarmee stijgt het aantal mensen dat in aanmerking komt voor een medicatiebeoordeling van 220.000 naar 755.000.

Zorg mijden

KNMP-voorzitter Gerben Klein Nulent prijst het besluit van Schippers, maar vindt dat er eerst nog wat moet gebeuren. “Het apothekersdeel van de medicatiebeoordeling valt vaak binnen het eigen risico. We zien dat dit leidt tot zorg mijden. Patiënten wachten tot het eigen risico is volgemaakt. Voor apothekers is het echter onmogelijk om in de laatste maanden van het jaar alle medicatiebeoordelingen uit te voeren.”

Klein Nulent roept daarom de politiek én de achterblijvende zorgverzekeraars op om het apotheekdeel van de medicatiebeoordeling uit het eigen risico te halen, zoals eerder ONVZ, Zilveren Kruis, Zorg en Zekerheid ASR, ENO en Menzis hebben gedaan. “Dat kost niets. Dat blijkt, want veel zorgverzekeraars doen dit al. Waarom blijven CZ en VGZ achter?”

Bovendien ziet de KNMP dat zorgverzekeraars onvoldoende medicatiebeoordelingen inkopen. “De minister meldde recent aan de Tweede Kamer dat ze de vergoeding voor apothekers ook te mager vindt”, zegt Klein Nulent. “Dit herkennen wij natuurlijk.”

Extra aandacht

Onderzoeksbureau Significant berekende in 2014 dat een gemiddelde vergoeding voor een medicatiebeoordeling door een apotheker € 145 zou moeten zijn. Schippers roept in haar Kamerbrief zorgverzekeraars en apothekers op om in hun contractafspraken extra aandacht aan de vergoeding te besteden.

De minister haalt de prestatie niet uit het eigen risico en wijst erop dat veel verzekeraars dat zelf al hebben gedaan. ZN onderstreept dat zorgverzekeraars dit individueel bepalen. De woordvoerder van de zorgverzekeraars doet geen uitspraak of 755.000 medicatiebeoordelingen vanaf 2018 mogelijk zijn.

Enkele jaren geleden hebben de KNMP, LHV en IGZ afgesproken dat alleen patiënten een medicatiebeoordeling krijgen die ouder zijn dan 75 jaar, zeven of meer geneesmiddelen gebruiken en een verminderde nierfunctie hebben.

Document acties

Back to top