Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Grafiek voor gentamicine

PW14 - 05-04-2017
Een grafische methode kan dienen om gentamicinespiegels te monitoren bij eenmaal-daagse dosering.
Grafiek voor gentamicine

Ab Rahman et al. schatten de geneesmiddelvrije periode (DFP) bij een 24-uurs doseringsinterval op basis van bloedmonsters 2 en 6 uur na toediening en berekenden de DFP tevens door een empirisch bepaalde eliminatiesnelheidsconstante toe te passen op het 6-uurs-monster. De beide methoden correleerden goed: r = 0,742, P < 0,001. Vervolgens construeerden zij minimum- en maximumcurves voor DFP’s van 2 en 8 uur, het venster dat zij wenselijk achten. [Int J Pharm Pract. 2017;25(1):75-80.]

Document acties

Back to top