Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Gebruik digitale medicatiecontrole blijft achter

26-10-2017
Van de verpleegkundigen en verzorgenden in de ouderenzorg gebruikt 22% een digitale medicatiecontrole, terwijl meer dan de helft van hen deze werkwijze wel noodzakelijk vindt. Dat blijkt uit de jaarlijkse eHealth-Monitor van Nictiz en het NIVEL.
Gebruik digitale medicatiecontrole blijft achter

Digitale medicatiecontrole maakt een dubbele medicatiecontrole makkelijker en het stelt de verpleegkundige en de verzorgende in de wijk in staat flexibeler en veiliger te werken, schrijven de onderzoekers. In 2017 gebruiken, vergeleken met 2016, meer zorgverleners medicijndispensers. Het gebruik ligt nu op 34%.

Verder vindt ruim 90% van de verpleegkundigen en verzorgenden in de ouderenzorg – intramurale zorg en thuiszorg – het wenselijk of noodzakelijk een elektronisch cliëntendossier te gebruiken, elektronische gegevens uit te wisselen en met andere zorgverleners de zorg elektronisch af te stemmen met anderen. Het gebruik van deze toepassingen ligt volgens de onderzoekers echter beduidend lager, ondanks een sterke stijging van het gebruik van elektronische verslaglegging.

Bijna de helft van de verpleegkundigen en verzorgenden (43%) vindt telemonitoring gewenst en 6% vindt het noodzakelijk. Een vergelijkbaar beeld is te zien voor beeldbellen. Zorgrobots vindt 4% van de zorgverleners noodzakelijk en 19% vindt dit wenselijk.

Document acties

Back to top