Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

VJA: apotheker ook als voorschrijver

Focus van jonge apothekers verschuift naar zorg

PW47 - 25-11-2016
Apothekers zijn geneesmiddelexperts die voorschrijven en patiënten individueel coachen. Net als huisartsen moeten ze voor de zorg die zij leveren een vast bedrag per patiënt ontvangen. Dat schrijft de Vereniging van Jonge Apothekers (VJA) in haar toekomstvisie op de farmaceutische zorg.
VJA: apotheker ook als voorschrijver

Volgens de jonge apothekers leveren apothekers goede farmaceutische zorg, maar kunnen zij méér voor patiënten betekenen. Om de zorgverlenende taak beter op de voorgrond te krijgen, is het onder meer van belang dat apothekers kunnen voorschrijven, stelt de VJA in het gisteren gepresenteerde visiedocument over de (nabije) toekomst.

In het ideale geval stelt de arts de diagnose en kiest de apotheker het juiste middel, nauwkeurig afgestemd op de individuele patiënt. Toegang tot het persoonlijke gezondheids-dossier van de patiënt, indicatie, behandeldoel en labwaarden zijn daarbij belangrijke randvoorwaarden.

Voorschrijfbevoegdheid hoort bij de apotheker omdat hij dé geneesmiddelexpert is, benadrukt VJA-voorzitter Ron Bartels. “Apothekers zijn zes jaar lang opgeleid in farmacotherapie en een arts maar zes weken. Dan is het volstrekt logisch dat apothekers ook voorschrijven.”

Een van de belangrijkste vaardigheden van de apotheker wordt in de visie van de VJA coaching: precies aanvoelen wat de individuele patiënt nodig heeft. Ook stelt de ideale apotheker zich proactief op, met name richting laaggeletterde, laagopgeleide en dementerende patiënten.

Gespecialiseerde apotheker

Meer apothekers gaan zich specialiseren, bijvoorbeeld op het gebied palliatieve sedatie of psychofarmaca, stelt de VJA. Een apotheker die veel kennis heeft van een bepaald ziektebeeld kan bijvoorbeeld collega’s ondersteunen. Apothekers gaan ook intensiever samenwerken met huisartsen, praktijkondersteuners en medisch specialisten. Zo zijn ze zichtbaar en toegankelijk voor zorgverleners en patiënten.

Jonge apothekers en jonge huisartsen worden nu al tijdens de opleiding bewust gemaakt van het belang van goed samenwerken. Ze zoeken elkaar sneller op dan vorige generaties en vertrouwen op elkaars expertise, vertelt Bartels. “Een huisarts die apothekers vraagt of ze het voorschrijven van hem willen overnemen – dat hoor ik een huisarts van de oudere generatie niet snel zeggen.”

Eigen risico

Voor de farmaceutische zorgverlening krijgt de apotheker van morgen een vast bedrag per patiënt. Deze vergoeding is vergelijkbaar met de bekostiging van andere zorgverleners in de eerste lijn, stelt Bartels. “Wij willen voor zorg betaald worden en niet op basis van hoe vaak je een middel verstrekt.”

Om elke patiënt goede zorg te kunnen bieden, is het volgens de VJA noodzakelijk de farmaceutische zorg uit het eigen risico te halen. “Voor een huisartsconsult betaalt de patiënt niets, terwijl hij wel betaalt voor de aansluitende zorg van de apotheek. Dat moeten we echt gelijk trekken”, aldus Bartels.

In de toekomstvisie van de VJA worden geneesmiddelen voor een transparante prijs verstrekt en bij de zorgverzekeraar gedeclareerd. Dit transparante tarief bestaat uit de apotheekinkoopprijs en een tarief voor de verstrekkings- en exploitatiekosten.

Document acties

Reacties

26-11-2016 18:56
J.C. Kortekaas zegt:

Indicatie op het recept dient geheel en al verplicht te zijn. Na invoering kan vervolgens een abonnementshonorarium volgen.

Back to top