Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Onderhandelingen prijsverlaging vijf nieuwe middelen

08-04-2016
Minister Schippers van Volksgezondheid begint gesprekken met fabrikanten om de prijs van vijf geneesmiddelen te verlagen. Het gaat om pertuzumab (merknaam Perjeta), ibrutinib (merknaam Imbruvica), palbociclib (merknaam Ibrance), pembrolizumab (merknaam Keytruda) en atezolizumab (daarvan is nog geen merknaam bekend).
Onderhandelingen prijsverlaging vijf nieuwe middelen

Enkele maanden geleden oordeelde Zorginstituut Nederland (ZIN) dat pertuzumab effectief is bij de behandeling van uitgezaaide borstkanker, maar dit instituut stelde ook dat sprake is van een ongunstige kosteneffectiviteit (€ 150.000 per gewonnen levensjaar in goede kwaliteit). Daarom adviseerde ZIN de minister het middel niet langer te vergoeden, tenzij de prijs aanzienlijk wordt verlaagd.

ZIN wees Schippers op de hoge jaarlijkse kosten van pertuzumab: € 39,5 miljoen. De minister heeft gisteren bekendgemaakt dat ze afhankelijk van de uitkomst van de onderhandelingen besluit of het middel in het basispakket blijft. Tijdens de onderhandelingen blijft het vergoed vanuit het basispakket.

Ibrutinib, waarvan Schippers eveneens de prijs wil verlagen, is een eerstelijnsbehandeling voor chronische lymfatische leukemie. Palbociclib is voor behandeling van uitgezaaide borstkanker en pembrolizumab en atezolizumab zijn middelen tegen longkanker. Deze vier middelen zijn voor deze behandeltoepassingen nog niet op de markt en zitten nog niet in het basispakket.

Volgens het ministerie van VWS kunnen de kosten van deze vier geneesmiddelen fors oplopen: alleen voor ibrutinib en palbociclib per middel meer dan € 100 miljoen per jaar. Deze middelen komen pas in het basispakket als de prijzen na de onderhandelingen met de fabrikanten tot een voor Schippers aanvaardbaar niveau zijn gedaald.

Document acties

gearchiveerd onder: Politiek
Back to top