Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

RIVM: medicijnketen moet vervuild water oplossen

12-05-2016
Resten van pijnstillers, hormonen en antidepressiva vervuilen in toenemende mate het oppervlaktewater. Om in de toekomst risico’s te voorkomen voor de volksgezondheid pleit het RIVM voor een geïntegreerde aanpak door gezondheidszorg en milieusector.
RIVM: medicijnketen moet vervuild water oplossen

Weefselschade en geslachtsverandering bij vissen door resten van pijnstillers en anticonceptiemiddelen zijn bekende milieueffecten. Op dit moment zijn deze concentraties volgens het RIVM dermate laag dat ze niet schadelijk zijn voor mensen. Maar voor de toekomst ligt dat anders: door klimaatverandering en toenemend geneesmiddelengebruik is de drinkwaterkwaliteit wél een aandachtspunt.

Om te komen tot een betere aanpak van de schadelijke effecten, heeft het RIVM het proces beschreven dat geneesmiddelen doorlopen, van ontwikkeling, markttoelating, productie, inkoop door apothekers, het voorschrijfgedrag van artsen, het gebruik van patiënten, de inzameling van medicijnafval tot waar ze in het milieu terechtkomen.

Medicijnketen

Elke fase van de medicijnketen biedt volgens het RIVM mogelijkheden de schade te beperken, zonder de positieve effecten van geneesmiddelen teniet te doen. Welke suggesties het meeste opleveren en ook goed uitvoerbaar zijn, dat moet nog worden onderzocht.

De kosten om te voorkomen dat medicijnresten terechtkomen in het drinkwater liggen nu vooral aan het eind van de medicijnketen, aldus het RIVM. Drinkwaterzuiveringsbedrijven moeten hiervoor kostbare technieken inzetten.

Door een geïntegreerde benadering hoopt het RIVM de gezondheidszorg en de milieusector bewuster te maken van de relaties die ze met elkaar hebben.

Document acties

Back to top