Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Nivolumab op 1 maart in basispakket

PW 5 - 28-01-2016
Vanaf 1 maart zal het geneesmiddel nivolumab voor longkanker worden vergoed uit het basispakket. Minister Edith Schippers van Volksgezondheid heeft dat vandaag bekendgemaakt. Na intensieve onderhandelingen met de fabrikant van het medicijn, Bristol-Myers Squibb (BMS), heeft zij een “veel lagere” prijs voor het middel bedongen, aldus het ministerie van VWS.
Nivolumab op 1 maart in basispakket

De lagere prijs geldt vier jaar en voor alle indicaties: voor longkanker, melanoom en indicaties die de komende vier jaar te verwachten zijn. Onderdeel van de afspraak met BMS is dat de kostenreductie oploopt naarmate de uitgaven toenemen.

De beroepsgroep van longartsen heeft toegezegd dat zij zich gaat inzetten voor gepast gebruik van het middel. Dit gebeurt door een geprotocolleerde toepassing via (door de beroepsgroep bepaalde) expertisebehandelcentra, door registratie van behandeluitkomsten en onderzoek naar een meer effectieve en doelmatige inzet van het middel.

Vorige maand oordeelde het Zorginstituut Nederland dat nivolumab bewezen effectief is bij de behandeling van longkanker, maar sprak van een ongunstige kosteneffectiviteit: € 134.000 per gewonnen levensjaar in goede kwaliteit. Het Zorginstituut adviseerde om het middel niet op te nemen in het pakket, tenzij de prijs via onderhandelingen verlaagd zou kunnen worden.

Document acties

gearchiveerd onder: Vergoeding, Nivolumab
Back to top