Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Nieuwe biomarker prostaatkanker

PW27 - 07-07-2016
Expressie van het eiwit AR-V7 op circulerende tumorcellen is een geschikte biomarker om te voorspellen welke patiënten met castratieresistent gemetastaseerd prostaatcarcinoom baat hebben bij chemotherapie met taxanen [JAMA Oncol. Epub 4 juni 2016].
Nieuwe biomarker prostaatkanker

New Yorkse onderzoekers onderzochten het bloed van 161 patiënten op aanwezigheid van AR-V7 vóórdat zij startten met androgeendeprivatietherapie of chemotherapie. In een multivariaat model was aanwezigheid van AR-V7 significant geassocieerd met een betere totale overleving na chemotherapie met taxanen ten opzichte van ADT (hazard ratio 0,24; BI95 0,10-0,57; p=0,035).

Document acties

gearchiveerd onder: Taxanen, Kanker, prostaat, Biomarkers
Back to top