Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Canagliflozine beschermt ook de nieren

PW35 - 22-08-2016
Het diabetesmiddel canagliflozine verlaagt niet alleen bloedsuiker, maar helpt ook bij het beschermen van de nieren. Dat concludeert een onderzoeksgroep onder leiding van klinisch farmacoloog Hiddo Lambers Heerspink van het Universitair Medisch Centrum Groningen.
Canagliflozine beschermt ook de nieren

Canagliflozine remt de natriumglucose cotransporter 2 (SGLT2) in de nieren, maar de effecten ervan op de nierfunctie waren nooit goed onderzocht, schrijven de onderzoekers in het Journal of the American Society of Nephrology (JASN).

Lambers Heerspink vergeleek gedurende twee jaar de effecten van canagliflozine en glimepiride met elkaar op gewicht, glucosespiegel en nierfunctie. Hiervoor gebruikte hij data van 1450 diabetespatiënten uit negentien landen die metformine kregen. Een deel van deze groep gebruikte naast metformine ook glimepiride (6-8 mg) en een ander deel kreeg ook canagliflozine 100 mg of canagliflozine 300 mg.

Nierfunctie

Lambers Heerspink concludeert dat beide middelen de bloedsuikerspiegel ongeveer evenveel verlagen. De nierfunctie blijkt echter met canagliflozine minder snel achteruit te gaan dan met glimepiride. Zo daalde de eGFR met 0,5 ml/min per 1,73 m2 per jaar (BI95 0,0-1,0) in de groep die 100 mg canagliflozine gebruikte, met 0,9 ml/min per 1,73 m2 per jaar (BI95 0,4-1,4) in de groep die 300 mg canagliflozine gebruikte en met 3,3 ml/min per 1,73 m2 per jaar bij de glimepiridegebruikers (BI95 2,8-3,8). Canagliflozine lijkt dus de nieren te beschermen. Volgens Lambers Heerspink biedt het middel een goede therapeutische kans voor diabetespatiënten die risico lopen op nierfalen.

Canagliflozine is al op de markt in Europa en Amerika. Om zeker te weten of dit middel inderdaad een betere keus is dan glimepiride voor de behandeling van nierfalen, moeten eerst grote studies met een langere follow-up worden uitgevoerd, aldus Heerspink.

Document acties

gearchiveerd onder: Nefropathie, Canagliflozine, Diabetes
Back to top