Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Interactie morfine en ticagrelor

PW 16 - 22-04-2016
Morfine vermindert het effect van ticagrelor. In een studie kregen zeventig patiënten met een hartinfarct intraveneus 5 mg morfine of placebo, gevolgd door een orale oplaaddosis 180 mg ticagrelor [Eur Heart J. 2016;37(3):245-252]. Vervolgens werden de farmacokinetiek van ticagrelor en de plaatjesfunctie bepaald.
Interactie morfine en ticagrelor

Morfine verlaagde de AUC van ticagrelor met 36% (P=0,003) en van de actieve metaboliet met 37% (P=0,008). De tijd tot de maximale plasmaconcentratie nam toe van twee naar vier uur (P=0,004). Het aggregatieremmend effect was groter in de placebogroep. Vertraging van absorptie is mogelijk het onderliggende mechanisme.

Document acties

gearchiveerd onder: Interacties, Ticagrelor, Morfine
Back to top