Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Hepatitis B leeft op bij pomalidomide + dexamethason

PW21 - 02-05-2016
De combinatie van pomalidomide (Imnovid) met dexamethason kan leiden tot reactivering van ‘slapend’ hepatitis B-virus (HBV). Bij sommige patiënten ontstaat hierdoor acuut leverfalen.
Hepatitis B leeft op bij pomalidomide + dexamethason

Het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) adviseert artsen hun patiënten te testen op HBV voordat zij een behandeling met pomalidomide starten. De productinformatie (SmPC en bijsluiter) van het middel wordt aangepast. Fabrikant Celgene heeft hematologen, oncologen, apothekers en oncologieverpleegkundigen geïnformeerd met een Direct Healthcare Professional Communication (DHPC).

Pomalidomide onderdrukt het afweersysteem. In combinatie met dexamethason wordt het gebruikt bij multipel myeloom (ziekte van Kahler) als andere behandelingen (meer) niet in aanmerking komen.

Document acties

Back to top