Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Geen verschil in antigeniteit octocog alfa-preparaten

PW21 - 20-05-2016
De Pharmacovigilance Risk Assessment Committee (PRAC) heeft geen bevestiging gevonden voor de veronderstelling dat Kogenate Bayer of Helixate NexGen meer dan andere recombinant factor VIII-producten leiden tot vorming van antilichamen tegen factor VIII bij niet eerder behandelde patiënten.
Geen verschil in antigeniteit octocog alfa-preparaten

Deze conclusie is gebaseerd op een meta-analyse van drie observationele onderzoeken naar het risico op het ontstaan van antistoffen tegen recombinant factor VIII-producten bij patiënten met ernstige hemofilie A, die niet eerder behandeld zijn. Dit stemt overeen met de conclusies die de PRAC in 2013 heeft getrokken bij de herbeoordeling van Kogenate Bayer en Helixate NexGen.

Document acties

gearchiveerd onder: Octocog alfa
Back to top