Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Combinatie beter bij melanoom

PW40 - 06-10-2016
Combinatie van nivolumab met ipilimumab als eerstelijnsbehandeling van melanoom verbetert mogelijk de overleving ten opzichte van monotherapie met ipilimumab.
Combinatie beter bij melanoom

Daarop wijzen voorlopige resultaten van een placebogecontroleerde fase II-studie [Lancet Oncol., epub 8 september 2016]. 142 patiënten kregen ipilimumab + nivolumab of alleen ipilimumab. Na een mediane follow-up van 24,5 maanden was de tweejaarsoverleving 63,8% (BI95 53,3-72,6) in de combinatiegroep en 53,6% (BI95 38,1-66,8) in de groep met alleen ipilimumab. Dit verschil was niet significant, maar de resultaten geven aanleiding tot verder onderzoek.

Document acties

gearchiveerd onder: Melanoom, Nivolumab
Back to top