Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Bloeddruk: lager is beter

PW 4 - 28-01-2016
Bloeddrukverlaging verlaagt evenredig het risico op mortaliteit en hart- en vaatziekten, ongeacht de uitgangswaarde of comorbiditeiten.
Bloeddruk: lager is beter

Dat blijkt uit een meta-analyse van 123 studies met meer dan 600.000 patiënten [Lancet, online publicatie 23 december 2015]. Elke 10 mmHg verlaging gaf een significante reductie van het risico op ernstige cardiovasculaire events (relatief risico 0,80), coronaire hartziekten (0,83), beroerte (0,73) en hartfalen (0,72) en mortaliteit door alle oorzaken (0,87).

Bètablokkers waren inferieur aan andere antihypertensiva voor de preventie van ernstige cardiovasculaire events, beroerte en nierfalen. De onderzoekers adviseren een streefwaarde <130 mmHg te hanteren en ook risicopatiënten met een normale bloeddruk te behandelen met antihypertensiva.

Document acties

Back to top