Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Acht positieve adviezen, december 2015

PW 4 - 29-12-2015
De Committee for Medicinal Products for Human Use (CHMP) heeft positief geadviseerd over acht handelsvergunningen.
Acht positieve adviezen, december 2015

Lesinurad (Zurampic), in combinatie met een xantineoxidaseremmer, is bestemd voor de behandeling van een te hoge urinezuurspiegel in het bloed, als behandeling met een xantineoxidaseremmer alleen onvoldoende resultaat geeft.

Osimertinib (Tagrisso) is bestemd voor de behandeling van lokaal gevorderde of uitgezaaide, EGFR-activerende, T790M-mutatiepositieve, niet-kleincellige longkanker (NKCLK). Het betreft een voorwaardelijke toelating.

Necitumumab (Portrazza), in combinatie met gemcitabine en cisplatine, is bestemd voor de behandeling van lokaal gevorderde of uitgezaaide, EGFR-positieve, niet-kleincellige longkanker (NKCLK).

Vaxelis, een hexavalent combinatievaccin, is bestemd voor vaccinatie tegen difterie, tetanus, kinkhoest, hepatitis B, poliomyelitis en invasieve aandoeningen door Haemophilus influenzae type B.

Neofordex (dexamethason tablet 40 mg) is bestemd voor de behandeling van symptomatisch multipel myeloom.

IJzer(III)maltol3 (Feraccru) is bestemd voor de behandeling van ijzergebreksanemie bij patiënten met een inflammatoire darmziekte.

Iblias en Kovaltry zijn duplicaataanvragen betreffende octocog alfa voor de preventie en behandeling van bloedingen bij patiënten met hemofilie A.

Document acties

Back to top