Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Verminder risico ritmestoornissen bij hydroxyzine

PW Magazine 9, jaar 2015 - 26-02-2015
De Pharmacovigilance Risk Assessment Committee (PRAC) adviseert strengere maatregelen voor hydroxyzine om het risico op hartritmestoornissen te verkleinen.

De PRAC was een herbeoordeling gestart vanwege zorgen over mogelijke invloed van het middel op het hartritme. De commissie is van mening dat gebruik van hydroxyzine geassocieerd is met een verhoogd risico op QT-verlenging en torsade des pointes (veranderingen in de elektrische activiteit van het hart die kunnen leiden tot hartritmestoornissen en hartstilstand). De PRAC beveelt een aantal maatregelen aan, waaronder een verlaging van de maximale dosering, om de risico’s zoveel mogelijk te beperken.

Hydroxyzine wordt gebruikt voor symptomatische behandeling van jeuk en symptomatische behandeling van spanning met angstgevoelens bij volwassenen.

Document acties

Back to top