Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

‘Beperkte groei kosten door geneesmiddelbeleid’

Schippers rekent in begroting 2016 op nieuwe meevaller

PW Magazine 39, jaar 2015 - 15-09-2015
De lagere groei van de zorgkosten is mede te danken aan het “succesvolle geneesmiddelenbeleid”. Dat schrijft minister Edith Schippers van Volksgezondheid vandaag in de begroting van VWS voor 2016. Ook de hervorming van de langdurige zorg, enkele akkoorden in de zorg en de scherpe inkoop van verzekeraars hebben bijgedragen, aldus de minister.
‘Beperkte groei kosten door geneesmiddelbeleid’

In de Miljoenennota 2016 staat dat het ministerie van VWS dit jaar weer rekent op een meevaller van € 187 miljoen vanwege lagere kosten voor geneesmiddelen. Het verschil bij de uitgaven voor geneesmiddelen wordt vooral veroorzaakt door een minder dan verwachte volumegroei en het uit patent lopen van medicijnen.

De zorgkosten groeien het komende jaar met 3,6% naar € 67,8 miljard. Tussen 2006 en 2012 namen de kosten nog toe met meer dan 6% per jaar. Mede hierdoor hoeft het bedrag voor het eigen risico voor de zorgverzekering slechts te worden verhoogd met het inflatiecijfer. Hiermee komt het eigen risico uit op € 385.

In de nieuwe begroting voor VWS staat dat Schippers nog dit jaar met beleid komt om nieuwe en veelbelovende geneesmiddelen sneller “en tegen redelijke kosten” bij patiënten te krijgen. “De beschikbaarheid en betaalbaarheid van nieuwe dure medicijnen zullen ook internationaal op de agenda worden gezet”, schrijft Schippers. Ze refereert aan het EU-voorzitterschap van Nederland in de eerste helft van 2016.

Het tegengaan van antibioticaresistentie is een andere prioriteit in de VWS-begroting. Nationaal krijgt dit aandacht met de Aanpak antibioticaresistentie 2015-2019 en internationaal onder meer tijdens het Europees voorzitterschap van Nederland. De minister wil zich op alle gebieden richten waar de gezondheid van mensen wordt bedreigd door resistente bacteriën: de gezondheidszorg, dieren, voedsel en milieu.

Het kabinet investeert in een verbetering van de kwaliteit van de verpleeghuizen. Volgend jaar is daarvoor € 140 miljoen beschikbaar en in de jaren daarna loopt dit bedrag op tot structureel € 210 miljoen per jaar. Een voorgenomen bezuiniging binnen de Wet langdurige zorg van € 45 miljoen in 2016 wordt geschrapt.

“Bewoners van verpleeghuizen, hun naasten en alle medewerkers gaan de effecten van de extra investering in kwaliteit merken in de praktijk van alledag”, meldt de begroting. “Het leeuwendeel van het extra geld gaat naar opleiding en bijscholing van medewerkers, zodat hun kennis beter aansluit op de wensen, behoeften en mogelijkheden van cliënten.”

Daarbij wordt de dagbesteding van verpleeghuizen flink uitgebreid, met gemiddeld een uur per dag. De cliëntenraden worden versterkt en het toezicht intensiever. De plannen zijn gebaseerd op het plan ‘Waardigheid en Trots’, dat staatssecretaris Martin van Rijn van Volksgezondheid in het voorjaar lanceerde om de kwaliteit in verpleeghuizen te verbeteren.

De bewindspersonen van VWS zeggen zich ervan bewust te zijn dat de veranderingen tijd kosten en onzekerheid met zich meebrengen. Daarom geven zij een compliment aan de duizenden zorgprofessionals, gemeenten, zorgverzekeraars en zorgkantoren: “Die hebben hard gewerkt om goede zorg en ondersteuning te blijven bieden aan de mensen die het nodig hebben.”

Document acties

Back to top