Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Nader overleg bijwerkingen

PW Magazine 46, jaar 2015 - 12-11-2015
Het CBG heeft besloten de volgende signalen van Bijwerkingencentrum Lareb verder op te pakken en te bespreken met andere Europese geneesmiddelenautoriteiten.

De meldingen van de bijwerking petechiën en verkleurde benen na vaccinatie met Pediacel, Prevenar, Synflorix en Infanrix hexa.

Een toename van het aantal meldingen van ernstige overgevoeligheidsreacties na behandeling met ijzer(III)isomaltoside-1000 (Monofer en Diafer) in 2015.

De meldingen van trombose in het perifere bloedvaatstelsel bij het gebruik van cisplatine.

Document acties

Back to top