Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Ketoacidose gemeld bij antidiabetica

PW Magazine 30/31, jaar 2015 - 21-07-2015
Het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen bericht dat er meldingen zijn van ketoacidose – ‘verzuring’ van het lichaam door een tekort aan insuline - bij gebruik van de SGLT-2-remmers canagliflozine, dapagliflozine en empagliflozine.

Het CBG adviseert patiënten te informeren over de symptomen van ketoacidose (veel plassen, veel drinken, moeheid, misselijkheid en braken). De behandeling met SGLT-2-remmers moet worden gestopt bij verdenking op ketoacidose. Het Europese geneesmiddelenagentschap gaat het risico op ketoacidose bij SGLT-2-remmers verder onderzoeken.

Document acties

Back to top