Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Informatie ebolamiddelen nog onvoldoende

PW Magazine 1/2, jaar 2015 - 08-01-2015
Op dit moment is er nog onvoldoende bewijs om conclusies te kunnen trekken over de werkzaamheid en de risico’s van experimentele geneesmiddelen tegen ebola. Dit is een van de belangrijkste conclusies van een tussentijdse beoordeling door het EMA.

Aan verschillende farmaceutische bedrijven is gevraagd alle beschikbare informatie over deze mogelijk inzetbare geneesmiddelen te overleggen. Die is samengevat in een tussentijds rapport. Behandelaren kunnen gegevens hieruit gebruiken om de inzet van een behandeling af te wegen. Het rapport bevat gegevens over zeven experimentele geneesmiddelen. De hoeveelheid informatie die hierover beschikbaar is, verschilt sterk, zowel kwalitatief als kwantitatief. Van sommige middelen zijn geen gegevens beschikbaar over het gebruik bij mensen.

Document acties

Back to top