Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Betere uitwisseling nierfunctiewaarden huisarts-apotheker

22-01-2015
De meeste huisartsen in Nederland kunnen vanaf 1 januari dit jaar medicatiebewakingsinformatie over nierfunctiewaarden uit de G-Standaard inzien via de beslissingsondersteuning NHGDoc, dat veel huisartsen met hun huisartsinformatiesysteem (HIS) kunnen raadplegen.

De nieuwe alertfunctie is ontwikkeld door het bedrijf ExpertDoc, in opdracht van het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG). In het HIS hebben huisartsen de beschikking over het NHGDoc domein Chronisch Nierschade, waar een alert over nierfunctiewaarden kan verschijnen.
Deze alert verschijnt bij zeshonderd geneesmiddelen waarvoor een medicatiebewaking verminderde nierfunctie geldt. Dit gebeurt niet alleen wanneer de bijbehorende ICPC-code (International Classification of Primary Care) is ingevuld in het dossier, maar ook als de eGFR (estimated glomerular filtration rate, de geschatte glomerulaire filtratiesnelheid) dalend is. NHGDoc meldt dan welke doseringen er vanuit de KNMP worden geadviseerd. In een pop-up zit een weblink waarmee een huisarts de nierfunctiewaarden in een gestandaardiseerde brief kan zetten, die de patiënt aan de apotheker kan geven.
“De KNMP heeft een belangrijke rol gespeeld bij de implementatie van het medicatiedeel over de nierfunctiewaarden in NHGDoc”, zegt Marc Eyck, hoofd van de afdeling beleid van het NHG.
Binnenkort wordt NHGDoc ook uitgerust met een knop waarmee huisartsen sneller bijwerkingen kunnen melden aan het bijwerkingencentrum Lareb. Bij een melding plaatst NHGDoc relevante gegevens hierover automatisch in een bestand, waarna de huisarts dat elektronisch naar Lareb kan sturen.

Document acties

Back to top