Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Voorlichting helpt bij staken benzodiazepinen

PW Magazine 19, jaar 2014 - 07-05-2014
Patiënten die in de apotheek uitgebreide voorlichting krijgen over de risico’s van langdurig benzodiazepinegebruik stoppen vaker dan mensen die deze voorlichting niet krijgen [Jama Intern Med 2014, epub 14 april].
Voorlichting helpt bij staken benzodiazepinen

Cara Tannenbaum van het Centre de Recherche de l’Institut Universitaire de Gériatrie uit Montreal deed met collega’s onderzoek bij 303 senioren van 65 tot 95 jaar, afkomstig uit dertig verschillende Canadese apotheken, die langdurig benzodiazepinen gebruikten.

Van langdurig gebruik was sprake als deelnemers minstens vijf keer een recept kregen voor een benzodiazepine en deze medicatie minstens drie achtereenvolgende maanden gebruikten voor aanvang van het onderzoek.

De onderzoekers rekruteerden ook patiënten met polyfarmacie (gebruik van vijf geneesmiddelen of meer) opdat de studieopzet zo veel mogelijk zou lijken op de alledaagse situatie van de gemiddelde benzodiazepinegebruiker.

In vijftien apotheken kregen de patiënten (n = 148) uitgebreide voorlichting over de risico’s van benzodiazepinen, zoals vallen, verminderde cognitieve functie en heupfracturen, en hoe ze de medicatie konden afbouwen. In de andere vijftien apotheken kregen patiënten de gebruikelijke zorg.

Na zes maanden was 27% van de gebruikers in de interventiegroep gestopt. In de andere groep was dit 5% (risicoverschil 23%, BI95 14-32%, p=0,008, number needed tot treat [NNT] 4). In de interventiegroep lukte het ook nog eens 11% van de patiënten om de dosering van de medicatie minstens 25% te verlagen. Variabelen zoals leeftijd ouder dan 80 jaar, duur van gebruik, indicatie, dosering, eerdere stoppogingen en polyfarmacie bleken geen significant effect te hebben op het stoppen met benzodiazepinen.

Volgens de auteurs leidt gerichte apotheekinformatie ertoe dat patiënten zelf met hun arts of apotheker in gesprek gaan over de mogelijkheid om te stoppen met benzodiazepinen. Dit werkt beter dan wanneer het initiatief uitgaat van de apotheker of arts.

Document acties

Back to top