Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Vier positieve adviezen juli 2014

PW Magazine 34, jaar 2014 - 22-08-2014
De Committee for Medicinal Products for Human Use (CHMP) van het EMA adviseert een handels­vergunning voor de volgende nieuwe geneesmiddelen.

Ibrutinib (Imbruvica), bedoeld voor recidiverend of refractair mantelcellymfoom (MCL) en chronische lymfatische leukemie (CLL), nadat tenminste één andere therapie is uitgeprobeerd, of als eerste behandeling bij de aanwezigheid van 17p-deletie of TP53-mutatie bij patiënten waarbij chemo-immuno­therapie ongeschikt is.

Idelalisib (Zydelig), in combinatie met rituximab bestemd voor patiënten met chronische lymfatische leukemie (CLL) die ten minste één andere therapie hebben ondergaan of als eerste behandeling bij de aanwezigheid van 17p-deletie of TP53-mutatie bij patiënten bij wie chemo-immuno­therapie ongeschikt is, en als mono­therapie bij folliculair lymfoom na ten minste twee behandelingen.

• De combinatie insuline degludec+liraglutide (Xultophy), voor de behandeling van diabetes mellitus type 2 in combinatie met orale bloed­suikerverlagende geneesmiddelen als de werkzame stoffen alleen of in combinatie met basaal insuline geen adequate bloedglucoseregulatie geven.

Filgrastim (Accofil), een biosimilar van Neupogen en derhalve voor dezelfde indicaties geregistreerd.

Document acties

Back to top