Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Urineretentie door mirtazapine

PW Magazine 26, jaar 2014 - 24-06-2014
Bijwerkingencentrum Lareb ontving zes meldingen van verminderde blaaslediging bij het gebruik van mirtazapine. De bijsluiter van mirtazapine vermeldt urineretentie nog niet als mogelijke bijwerking.

Uit de meldingen blijkt dat het moment waarop deze bijwerking intreedt, varieert van acht uur tot zeven dagen na de start van mirtazapine. Bij vier patiënten herstelden de klachten na staken van dit antidepressivum. Lareb beveelt aan urineretentie op te nemen in de bijsluiter als mogelijke bijwerking.

Daarnaast ontving Lareb twee meldingen van een gestoorde mictie bij mirtazapinegebruik: bij één patiënt verliep de mictie druppelsgewijs, bij de ander was er wel aandrang, maar bleef de mictie uit.

Document acties

Back to top