Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Sedativa verhogen kans op overlijden

PW Magazine 15, jaar 2014 - 09-04-2014
Anxiolytica en hypnotica verhogen de kans op vroegtijdige sterfte. Dit risico is dosisafhankelijk en is het grootst bij benzodiazepines. Dat blijkt uit Brits retrospectief onderzoek.

De studie betrof de sterftekans van 34.727 patiënten die tussen 1998 en 2001 voor het eerst een anxiolyticum of een hypnoticum kregen voorgeschreven, versus een gematchte groep van 69.418 controlepatiënten [BMJ 2014;348:g1996].

De wetenschappers testten de hypothese dat het gebruik van anxiolytica en/of hypnotica de kans verhoogt op vroegtijdige sterfte. Gegevens hiervoor haalden ze uit de General Practice Research Database in het Verenigd Koninkrijk. De wetenschappers volgden de patiënten gemiddeld 7,6 jaar.

Ze verdeelden medicatiegebruik in drie groepen: benzodiazepines, 76,3% (n=26.436), een Z-middel (zaleplon, zolpidem of zopiclon), 38.8% (n=13.444) of een ‘overig’ middel, bijvoorbeeld buspiron of alimemazine, 33,5% (n=7444). Diazepam, temazepam en zopiclon werden het meest voorgeschreven, respectievelijk 47,9, 35,1 en 34,1%.

De hazard ratio voor sterfte was – na correctie voor leeftijd – bij gebruik van een anxiolyticum en/of hypnoticum alleen in het eerste jaar na rekrutering 3,46 (BI95 3,34-3,59). Na correctie voor andere confounders als geslacht, slaapstoornissen en gebruik van comedicatie werd de hazard ratio 3,32 (BI95 3,19-3,45, p<0,001). De overall-hazard ratio voor sterfte bij gebruik van genoemde medicatie over de hele follow-up periode was 2,08 (BI95 2,02-2,15, p<0,001). Bij alle drie de typen medicatie nam het sterfterisico toe met de dosis, bij benzodiazepines was dit effect het sterkst, bij de ‘overige’ medicatie het zwakst.

De auteurs melden dat ze niet voor alle mogelijk confounders hebben kunnen corrigeren, zoals sociaal-economische status. Daarom moeten de resultaten met de nodige voorzichtigheid worden geïnterpreteerd. De onderzoekers hadden geen toegang tot data over doodsoorzaken, dus ze kunnen niet aangeven hoe anxiolytica en hypnotica de kans op sterfte verhogen.

Document acties

Back to top