Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Rechter: Achmea mag Regenboog Apotheken contract weigeren

PW Magazine 03, jaar 2014 - 06-01-2014
Zorgverzekeraar Achmea hoeft de acht vestigingen van Regenboog Apotheek geen contract aan te bieden. Volgens de rechter is de weigering van Achmea geoorloofd omdat de apotheekketen onzorgvuldig zou hebben gehandeld met declaraties van het zelf bereide methylfenidaat retard Regenboog. Voor de acht apotheken dreigt een faillissement. Regenboog Apotheek gaat in hoger beroep.
Rechter: Achmea mag Regenboog Apotheken contract weigeren

In een kort geding eiste Regenboog Apotheek dat Achmea een farmacie-basiscontract zou aanbieden voor de periode 2014-2015. De zorgverzekeraar weigert dit en heeft zijn verzekerden in december een brief – inclusief overstapformulier – gestuurd met een lijst van apotheken in de buurt met wie de zorgverzekeraar wel een contract heeft afgesloten. Hierdoor dreigt volgens Regenboog Apotheek een faillissement voor de acht vestigingen.

Apotheker Paul Harder, bestuurder en indirect aandeelhouder van Regenboog Apotheek: “Achmea-verzekerden bepalen 35% van de omzet van onze apotheken en voor twee apotheken zelfs 60%. Het is voor de apotheken levensbedreigend.”

Regenboog Apotheek heeft haar klanten eind december geadviseerd over te stappen naar een andere zorgverzekeraar.

Volgens de voorzieningenrechter van de Rechtbank Midden-Nederland mag Achmea de apotheken een contract weigeren omdat hij het voldoende aannemelijk acht dat Regenboog Apotheek Scharlo onzorgvuldig zou hebben gehandeld bij de bereiding en declaratie van methylfenidaat retard Regenboog. De apotheek vervaardigt dit geneesmiddel in tabletten van 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45 en 50 mg voor enkele honderden patiënten in Nederland.

Achmea zegt dit geneeesmiddel wettelijk niet te mogen vergoeden omdat er een geregistreerd ADHD-handelspreparaat verkrijgbaar zou zijn. De zorgverzekeraar verwijst daarbij naar een rechterlijke uitspraak van eind 2011. Daarin stelt de rechter dat Regenboog Apotheek Scharlo maandelijks 20.000 tabletten produceert met een industriële bereiding en niet een apotheekbereiding.

De zorgverzekeraar zette in 2013 de vergoeding van het geneesmiddel stop en eist onterechte declaraties over 2011 en 2012 terug van Regenboog Apotheken –  ongeveer € 2 miljoen.

Voorschrijvers

Regenboog Apotheken betwist het onrechtmatige declareren, maar volgens de rechter heeft Achmea voldoende aangetoond dat Regenboog Apotheek Scharlo een afwijkend declaratiepatroon heeft. Uit onderzoek van Achmea zou blijken dat 57% van de receptregels van deze apotheek zijn verstrekt als weekterhandstelling – tegenover een landelijk gemiddelde van 33%. Verder wordt 67% van de recepten voorgeschreven door een onbekende voorschrijver en de weekterhandstellingen stegen vanaf 2010 met 379%.

Regenboog Apotheken kon volgens de rechter onvoldoende deze grote verschillen motiveren. “Het aantal recepten groeit omdat de artsen het voorschrijven. Als Regenboog Apotheken kunnen wij geen reclame maken”, aldus Harder. “Als je de enige bent in Nederland die een bepaald geneesmiddel maakt, dan is het logisch dat je afwijkt van het landelijk gemiddelde.”

Daarnaast is het volgens Harder onzin dat de voorschrijver niet bekend is. “Omdat het middel door veel specialisten is voorgeschreven, zijn de gegevens waarschijnlijk niet te herleiden geweest uit de declaratiegegevens waar Achmea zich op heeft gebaseerd. Wij hebben de zorgverzekeraars vanaf het eerste moment aangeboden dat zij dit mogen controleren.”

Ten slotte is volgens de rechter onvoldoende duidelijk wat de feitelijke betrokkenheid is van alle Regenboog Apotheken in de bereiding en de weekterhandstelling van het geneesmiddel. Vanwege deze onderlinge verwevenheid heeft Achmea toestemming niet alleen Regenboog Apotheek Scharlo, maar alle acht apotheken een contract te weigeren.

“Ik begrijp deze uitspraak niet”, aldus Harder. “Ik heb uitdrukkelijk aangeboden de levering van methylfenidaat retard Regenboog voor Achmea-verzekerden te staken. Daar zie ik niets van terug in de uitspraak. Het is duidelijk dat alle discussies voor de toekomst daarmee beslecht zouden zijn.”

Harder heeft aangekondigd in hoger beroep te gaan tegen de uitspraak.

Document acties

Back to top