Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Rechtbank Utrecht staat het LSP toe

VPHuisartsen verliest op alle punten van VZVZ

PW Magazine 32/33, jaar 2014 - 23-07-2014
De rechtbank in Utrecht staat de uitwisseling van medische gegevens via het Landelijk Schakel Punt (LSP) toe. De Vereniging van Praktijkhoudende Huisartsen (VPHuisartsen) had de rechtbank in mei van dit jaar gevraagd de invoering en ontwikkeling van het LSP te verbieden, maar die heeft eind juli alle eisen afgewezen.

Registratie en verwerking van de patiëntgegevens zijn alleen toegestaan als de privacy voldoende is gewaarborgd, oordeelde de Utrechtse rechtbank. “De Wet bescherming persoonsgegevens ziet daarop toe”, aldus het vonnis. “Uitwisseling van medische gegevens via het LSP kan alleen als een patiënt daarvoor uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven. Dat is in overeenstemming met de wettelijke eisen.”

Ook liet de rechtbank weten dat er voldoende technische en organisatorische maatregelen zijn genomen om ervoor te zorgen dat de uitwisseling van de medische gegevens op een veilige wijze plaatsvindt. Bovendien meldt het vonnis dat een patiënt in overleg met de huisarts bepaalde informatie kan uitsluiten. De rechtbank meent daarom dat huisartsen hun geheimhoudingsplicht niet schenden als zij meewerken aan het LSP.

Privacy

De Vereniging van Zorgaanbieders voor Zorgcommunicatie (VZVZ), die verantwoordelijk is voor het LSP, reageert verheugd op de uitspraak. De rechter stelt dat privacy en de beveiliging goed zijn geborgd in het systeem, dat ook voldoet aan de NEN-normen over beveiliging, constateert de VZVZ. Ook de toestemmingsprocedure voldoet aan de daarvoor gestelde eisen. Deze toestemming is vrijwillig en voldoende specifiek. De VZVZ is ook blij dat het informatiemateriaal volgens de rechter voldoet aan alle eisen.

“We kunnen ons nu weer volledig richten op ons werk voor zorgverleners en patiënten”, laat voorzitter Ben van Miltenburg weten. “De VZVZ heeft altijd betoogd dat het LSP van belang is voor de kwaliteit van de zorg.”

Van Miltenburg verwacht dat de uitspraak een belangrijk signaal is voor veel zorgverleners om nog meer gebruik te maken van het LSP.

Procedure

VPHuisartsen vindt het opvallend dat de rechtbank akkoord is gegaan met de manier waarop toestemming wordt verleend. “Zij acht de patiënt voldoende geïnformeerd als de formele procedure wordt gevolgd”, zegt de vereniging in een reactie op het vonnis. “Wij zien in de praktijk echter dat de formele procedure vaak niet wordt gevolgd en dat mensen in veel gevallen niet weten waarvoor ze toestemming geven.”

Ook betreuren de huisartsen dat de rechter zoveel belang hecht aan de uitwisseling van gegevens bij spoedsituaties en op basis daarvan het pull-principe van het LSP-systeem legitimeert. “Daarmee wordt ons bezwaar van proportionaliteit onderuit gehaald”, aldus VPHuisartsen.

“Nergens wordt duidelijk gemaakt hoe groot het belang is van het informatie opvragen in spoedsituaties. De rechtbank gaat er wel van uit dat die toestemming door patiënten alleen gaat over de uitwisseling van de actuele medicatie door de apotheek en de professionele samenvatting.”

Document acties

Back to top