Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Ook omega 3/6 effectief bij ADHD

PW Magazine 10, jaar 2014 - 06-03-2014
Een combinatie van omega-3/6-vetzuren geeft een vergelijkbaar effect als methylfenidaat bij kinderen met ADHD, en zonder de bijwerking hyporexia.
Ook omega 3/6 effectief bij ADHD

Deze gunstige effecten komen naar voren uit een twaalf maanden durend Mexicaans onderzoek [Journal of Attention Disorders, online 24 januari 2014]. Eerdere trials toonden gunstige effecten van omega-3/6-vetzuren op ADHD-symptomen.

De onderzoekers rekruteerden negentig kinderen, gemiddelde leeftijd 8 jaar, met pas gediagnosticeerde ADHD. De kinderen, drie groepen van dertig, kregen via randomisatie omega-3/6-vetzuren (drie capsules tweemaal daags met 558 mg EPA, 174 mg DHA, en 60 mg GLA), methylfenidaat (1,0 mg/kg per dag) of de genoemde vetzuren + methylfenidaat (0,8 mg/kg per dag).

De respons (meer dan 30% reductie in de totale ADHD-score) was het hoogst bij de combinatiegroep (93%), gevolgd door de methylfenidaatgroep (80%) en de omega-3/6-groep (60%). De verschillen in respons waren statistisch significant (p < 0,008).

De respons in klinische verbeteringen (volgens de Clinical Global Impressions-Severity-schaal) was echter het grootste in de vetzuurgroep: 16,7% had een significante respons. In de methylfenidaatgroep was dat 6,7%, in de combinatiegroep 3,3%.

Vanzelfsprekend kwam bij de omega-3/6-groep hyporexia als bijwerking het minst vaak voor (twee patiënten tegenover zestien in de methylfenidaatgroep en acht in de combinatiegroep).

De auteurs concluderen dat monotherapie met omega-3/6 qua effectiviteit vergelijkbaar is met methylfenidaat. Omdat de combinatietherapie door de lagere methylfenidaatdosering beter verdraagbaar is, verhoogt toevoeging van omega-3/6-vetzuren aan methylfenidaat mogelijk de therapietrouw.

Document acties

Back to top