Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Onvolledig EPD schaadt medicatiebewaking

PW Magazine 03, jaar 2014 - 16-01-2014
Apothekers missen essentiële bewakingssignalen door onvolledige elektronische patiëntendossiers (EPD). Dat blijkt uit onderzoek onder zestig Nederlandse apotheken verbonden aan UPPER.
Onvolledig EPD schaadt medicatiebewaking

Bij 90% van de patiënten is het elektronisch patiëntendossier (EPD) onvolledig, waardoor bewakingssignalen worden gemist. Vooral het gebruik van NSAID’s en contra-indicaties zijn vaak niet bekend bij de apotheek. Dat blijkt uit onderzoek van Annemieke Floor, verbonden aan SIR Institute for Pharmacy Practice and Policy [Ann Pharmacother 2013; 47(10):1272-9].

442 patiënten verifieerden een uitdraai van de medicatiehistorie van de afgelopen twaalf maanden samen met de bekende contra-indicaties en intoleraties en verstrekten aanvullende informatie waar nodig. Receptplichtige geneesmiddelen ontbraken bij 14% van hen op de uitdraai van de apotheek, zelfzorggeneesmiddelen bij 44%, contra-indicaties bij 83% en intoleranties bij 16%. Hierdoor zijn 434 medicatiebewakingssignalen bij 166 patiënten (38%) niet gesignaleerd (gemiddeld 2,6 per patiënt). Het merendeel betrof contra-indicaties (34%). Dubbelmedicatie en interacties zijn bij 4% van de patiënten gemist en intoleranties bij 2%.

De gemiste geneesmiddelsignalen kwamen vooral door het ontbreken van NSAID’s, zowel op recept als in de handverkoop. De voornaamste ziektebeelden die niet bekend waren in de apotheek en waardoor belangrijke signalen werden gemist, betroffen gastro-oesofageale reflux, nierinsufficiëntie, astma/COPD en hartfalen.

Om medicatiegerelateerderisico’s te verminderen is een compleet en up-to-date EPD van belang.

Document acties

Back to top