Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

NPCF: te weinig informatie bij eerste uitgifte

PW Magazine 16, jaar 2014 - 14-04-2014
Patiëntenvereniging NPCF vindt dat apothekers bij de eerste uitgifte nog te weinig mondelinge informatie geven. Ruim de helft van de patiënten die dit en vorig jaar een nieuw medicijn kregen, zeggen dat ze geen of geen volledig gesprek hebben gehad over de werking en eventuele bijwerkingen.
NPCF: te weinig informatie bij eerste uitgifte

Dat stelt de NPCF na een eerste analyse van haar meldactie ‘Eerste Uitgifte’, waar negenduizend mensen aan meededen. NPCF-directeur Wilna Wind vindt dat het gesprek bij de zorgverlening hoort die een apotheker moet leveren: “Het is van belang voor patiënten dat hierin snel verbetering komt.”

Wind was afgelopen zaterdag te gast in het tv-programma Kassa, dat voor een deel ging over de ongeveer € 6 kosten die sinds 1 januari van dit jaar zichtbaar in rekening worden gebracht. “Daarvoor moet de beroepsgroep ook een gesprek met die patiënt voeren”, zei Wind.

Niet zichtbaar

Apotheker Marianne van den Berg van DagNachtapotheek Alphen aan den Rijn vertelde in Kassa dat niet alle kosten die een apotheek voor die € 6 maakt, zichtbaar zijn voor patiënten: “Een deel van deze kosten, € 1, zijn kosten voor het gesprek aan de balie”, vertelde Van den Berg.

Een dag voor de uitzending lieten KNMP en Zorgverzekeraars Nederland (ZN) samen in een persverklaring weten dat sommige mensen de afgelopen maanden zijn verrast door hun nota waarop kosten staan vermeld voor de eerste uitgifte, maar ze benadrukken dat die kosten niet ‘nieuw’ of ‘extra’ zijn. “De kosten voor voorlichting aan de patiënt worden nu dus apart weergegeven. Zo wordt voldaan aan de wens van de minister van VWS om de burger meer inzicht in de kosten van de gezondheidszorg te geven,” aldus de KNMP en ZN.

Protest Petitie.nl

Sinds twee weken kunnen mensen op Petities.nl een petitie ondertekenen om te protesteren tegen de kosten voor het eerste-uitgiftegesprek. “Nederlanders vinden het asociaal dat ze moeten betalen voor de uitleg over medicatie. Stop dit a.u.b”, aldus de tekst van de initiatiefnemer. Tot vandaag hadden zevenduizend mensen de petitie ondertekenend.

De initiatiefnemer van Petities.nl meent dat patiënten al genoeg betalen aan zorgkosten en dat een gesprek over geneesmiddelen “gewoon service dient te zijn” en geen geld mag kosten. Naar verwachting wordt de petitie 12 mei aan het kabinet aangeboden.

Document acties

Reacties

17-04-2014 13:10
Apotheek Hoogkerk BV zegt:

Met het overhandigen van een recept aan de balie gaan patiënt en apotheek een behandelovereenkomst aan. De apotheker behoort het juiste geneesmiddel af te leveren en daarbij de voor deze specifieke patiënt belangrijke informatie te verstrekken. Het ETG is patiëntspecifiek en afhankelijk van gegevens die de apotheek over deze patiënt in zijn dossier heeft. Zo kunnen medicatiebewakingsignalen aanleiding zijn om het recept aan te passen, maar ook om de voorlichting aan de balie bij te stellen of uit te breiden, soms in overleg met de voorschrijver.
Het ETG vergt dus specifieke voorbereiding. (Het kan zelfs tot gevolg hebben dat het medicament helemaal niet wordt afgeleverd: een andere prestatie die bij de patiënt vraagtekens zal oproepen.) Het gesprek aan de balie kan soms in een halve minuut, soms heb je aan 5 minuten niet genoeg. Hetzelfde geldt voor de voorbereiding, die kan oplopen tot meer dan een half uur. Gelukkig doen we dit allemaal voor hetzelfde ETG-tarief. Het gaat dus om een gemiddelde. Overigens is het een goede zaak dat apothekers worden geprikkeld om te komen tot een kwalitatief beter ETG door de op 1 januari genomen maatregel. Op de conclusies van de NPCF-enquête valt misschien wel wat aan te merken, maar we zijn wel altijd beter geweest in de uiterst nuttige, soms levensreddende zorg rondom geneesmiddel en patiënt achter de schermen, dan het op de hoogte brengen van de patiënt hiervan.
Bij het door de patiënt weigeren van informatie is er geen behandelovereenkomst, dus kan recept niet worden verwerkt, hoge uitzonderingen daargelaten.
Nog even de TOP 3 “Tijdsbesteding Onderwerpen Voorlichting aan de balie”:
1. (al jaren onveranderd stevig aan kop:) Preferentie en zijn gevolgen (gratis)
2. (met stip binnenstormend:) Zorgkosten apotheek (gratis)
3. (stabiel in tijd, maar voorbijgestreefd door 1 en 2:) Geneesmiddelinformatie (Kassa!)
Peter de Haan, apotheker

17-04-2014 22:47
D.T. Hendriksz zegt:

http://petities.nl/petitie/niet-betalen-voor-een-uitleg-over-je-medicijnen-bij-de-apotheek

7.328 ondertekeningen

En dat is inclusief de anonieme ondertekenaars. Schrikken we daarvan? Neen.

Hele discussie is voor de buhne omdat apotheekketens en verzekeraars contracten hebben afgesloten met een positieve nacalculatie. Tegen de beleidslijn in van de NZa. Als de inkomsten aan EU regels daalt tov 2013 met x procent passen verzekeraars bij tot 100%. Of dit op naam verzekerde gebeurd of als een lumpsum is onduidelijk. In ieder geval betaald de verzekeraar nooit uit eigen zak: zijn geld is het geld van de verzekerden. De hele petitie en de hele maatregel is zinloos bij deze.

Laten verzekeraars en koepels nu eens duidelijkheid geven over deze onderhandse contracten en stoppen met deze onzin. Ga over op een lumpsum tarief zoals voor de prestatie bekostiging en zet in op kwaliteit in de herhaling! Medicatie bewaking gebeurt bij iedere verstrekking. LSP/EPD is voor apotheken niet gratis. Hele ICT is niet gratis. Software en hardware kosten bergen met geld en maken de medicatie bewaking en deel van het werk van een apotheek mogelijk.
Bijhouden van dossiers is niet gratis. Interventies gebeuren ook bij waarneemreceptuur, bij herhaalreceptuur, bij OTC.

Het zou de KNMP sieren indien zij zich eens losmaakt van het beleid van VWS en van de VVD. Populatie bekostiging wordt door experts als E Schut en W vd Ven ten sterktste ontraden zolang de risico verevening niet 100% zeker is. Waarom zet de KNMP dan toch in op populatie bekostiging? Zij moet dan toch weten dat verzekeraars de risico's afwentelen op de zorgaanbieders? En dat dat voor zorgaanbieders onmogelijk is vol te houden? LHV en KNMP en Orde moeten de hakken in het zand zetten, met argumenten.

De KNMP kan een begin maken door de EU regeling aan te pakken zoals een belangenbehartiger betaamt. Want verzekerden en zelfstandige apothekers betalen de positieve nacalculatie van de apotheekketens.

Back to top