Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Nierfunctie verminderd: meer lactaatacidose bij metformine

PW Magazine 45, jaar 2014 - 30-10-2014
Nederlands onderzoek toont aan dat metforminegebruikers ongeveer zesmaal zoveel kans hebben op lactaatacidose als normaal wanneer hun nierfunctie is verminderd.

Willemijn Eppenga, ten tijde van het onderzoek werkzaam bij IQ Health Care, UMC St Radboud Nijmegen, bestudeerde samen met collega’s een cohort van 223.968 metforminegebruikers en 34.751 diabetespatiënten die nooit metformine gebruikten. Bij metforminegebruikers kwam lactaatacidose vaker voor dan bij niet-gebruikers (7,4 vs. 2,2 per 100.000 persoonsjaren).

Metformine verhoogde de kans op een lactaatacidose of een verhoogde lactaatspiegel significant, bij een nierfunctie van 60 ml/min/1,73 m2 of minder (gecorrigeerde hazard ratio [HR] 6,37, BI95 1,48-27,5).

Het risico op lactaatacidose bij een verminderde nierfunctie werd groter bij gebruik van een dagdosering van meer dan 730 mg in het voorgaande jaar (gecorrigeerde HR 11,8) of bij een recente dosering van meer dan 2 gram per dag (gecorrigeerde HR 13,0).

De auteurs stellen dat hun bevindingen in lijn zijn met de huidige aanbevelingen om bij metforminegebruikers de nierfunctie te controleren en de dosering aan te passen als de nierfunctie minder is dan 60 ml/min/1,73 m2.

Het onderzoek is gepubliceerd in Diabetes Care [2014;37:2218-24].

Document acties

Back to top